MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


                   

    2022 Yılında güncellenecektir.

PRATİK BİLGİLER  ( 11.02.2020'de Güncellendi )

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

 

2020 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

(01.01.2020 - 31.12.2020)

6.730,15 TL


Resmi Tatil Günleri
Tatil Gününün İsmi Süre Tarih Gün
Yılbaşı 1 Gün 1 Ocak Çarşamba
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Gün 23 Nisan Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün 1 Mayıs Cuma
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 1 Gün 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi 1 Gün 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 3 Gün 23 Mayıs - 26 Mayıs Pazar - Salı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı 1 Gün 15 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi 1 Gün 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 3,5 Gün 31 Temmuz - 3 Ağustos Cuma - Pazartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı 1 Gün 30 Ağustos Pazar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi 1/2 Gün 28 Ekim Çarşamba
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1 Gün 29 Ekim Perşembe


PRİM ORANLARI İşveren İşçi Toplam
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı % 2 (01.09.2013) % 0 % 2
Genel Sağlık % 7,5 % 5 % 12,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları % 11 (5 devlet) % 9 % 20
İşsizlik % 2 % 1 % 3
Toplam  % 22,5 % 15 % 37,5

Ücretliler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

Yüzde 20

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

Yüzde 27

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası

Yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

Yüzde 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

Yüzde 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası

Yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası Yüzde 40

Ücretliler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

% 35

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
   
  1 Yıldan  5 Yıla Kadar Olanlar ....................... 14 İş Günü
  5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar ....................... 20 İş Günü
  15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar ......................... 26 İş Günü

  18 Yaşından Küçük İşçiler .............................

En Az 20 İş Günü

İHBAR TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ

   Hizmet Süresi

  Bildirim Süresi   İhbar Tazminatı Tutarı
    6 Aydan Az Sürmüş İşçi için   2 Hafta   2 Haftalık Ücret
    6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   4 Hafta   4 Haftalık Ücret
    1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   6 Hafta   6 Haftalık Ücret
    3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için   8 Hafta   8 Haftalık Ücret
 
 
Not: Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

Beyanname verme ve ödeme süreleri için tıklayınız.

 

 

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri
Konusu 2018 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2019 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2020 Yılında Uygulanan Miktar (TL)
Alış tutarı 190.000 230.000 280.000
Satış tutarı 260.000 320.000 390.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000 120.000 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 230.000 280.000

 

 

2020 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO


MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 
 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.300-330.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutan

140.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 
 

- Damga vergisinde

18

- Diğer vergilerde

35

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 
 

I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

     
     

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 
 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 
 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 
 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 
 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 


 

Diğer taraftan, 5904 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile  ceza hükümlerinin uygulanabilmesi için yapılacak tebliğlerde bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmemesi durumunda haklarında ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilme şartının; ödevlerin yerine getirilmemesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle (Yönetmelik, Tebliğ gibi) duyurulması halinde aranmayacağı hüküm altına alınmıştır

Ceza kesilmesine rağmen ödevlerini yerine getirmeyenlere yeniden verilen süre de bu mecburiyetlerini yerine getirmemeleri halinde özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıda yer alan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması;

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  230 TL ( 2300 x %10 )

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  120 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için 60 TL

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  460 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  240 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için  120 TL

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra  Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2.300,00 TL)

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır. ( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

 

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların,  belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/ 5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrere 355. Maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.

 

 Kira Kontratlarında sadece bir nüshası damga vergisine tabiidir.

( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

 

SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ (EN AZ)

      Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı...............  % 20

       Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı........................................  %12,5

     Toplam.....................................................................  %32,5

    

    YAZAR KASA

      Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı..................    1.400,00 TL

    AMORTİSMAN

     Amortisman Sınırı 2020......................................................................  1.400,00 TL

   MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2020 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................   6.600,00 TL

      2019 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................   5.400,00 TL

 

   İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2020 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................  49.000,00 TL

      2019 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................  40.000,00 TL

     

  ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.2015 Yılı için 33.000 TL.

e-Defter Geçiş Şartları ve Geçiş Tarihleri

e-defter Kapsamına Girenler

e-Defter Uygulamasına Geçiş Tarihi

10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 yılında sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-faturaya ve e-deftere geçmektedir.

1/1/2020

5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

1/1/2021

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

1/1/2021

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

1/1/2021

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

1/1/2020

19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler

1/1/2020

Berat Yükleme Tercihleri ve Berat Yükleme Zamanları

Dönem

Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak - Şubat - Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan - Mayıs - Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz - Ağustos - Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim - Kasım - Aralık

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

 

Tüm şirketler için e fatura düzenleme

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi,  (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından, vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2020 YILI)

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri  

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.Tahkimnameler                                                                      

(89,10 TL)

2.Sulhnameler                                                                            

(89,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(500,80 TL)

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(89,10 TL)

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(30,70 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(18,10 TL)

    ac) İyda senedi

(2,90 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,80 TL)

b) Konşimentolar

(18,10 TL)

c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(30,70 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(68,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(32,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(32,90 TL)

c) Barnameler

(2,90 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(13,40 TL)

e) Ordinolar

(0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(13,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,80 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(89,10 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(119,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(58,80 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(58,80 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(58,80 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(119,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(43,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(43,70 TL)

f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

(69,70 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,80 TL)

 

Mesleğin geleceği için buradayız . . .