MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


 EXCELL' DE HAZIRLANMIŞ KULLANIŞLI PROGRAMLAR
Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Brütten nete giderek kdv , stopaj ve net tutarın belirlenmesi
Netten brüte giderek kdv , stopaj ve brut tutarın belirlenmesi
Programı İndir

Ücret Bordrosu ve İşvrene maliyeti    || 07.05.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

. Net ücret

- Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti

- İşçilerin işverene maliyeti

- Asgari Ücret Dışındaki Gelirlerin Kontrulu gerekmektedir.

- A4 çıktı almaya uygun.

 - SGK Prim Tutarları 

 

Programı İndir

 Gelir Vergisi Hesaplama     || 07.05.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.

 

 - Kademeli oranlara göre gelir vergisi hesabı

- Ücretlilere göre gelir vergisi hesabı

- Karı yazıyoruz gerlir vergisini otomatik hesaplıyor

- 2023 gelir vergisi tarifesine uygun

 

Programı İndir

Nisbi Temsilde Kim Ne Kadar Oy Alırsa Ne Kadar Yönetim , Disiplin , Denetleme Çıkartır

5786 sayılı Meslek yasamızı değiştiren kanunla Meslek yasamız 3568 değişmiştir.Ve oda seçimleri artık nisbi seçime dönmüştür. Peki bu durumda kim ne kadar oy alırsa ne kadar üye gönderir odaya. Bu kapsamda yapılmış ilk kapsamlı çalışmayı size sunuyorum. Bu program 5786 kanunun 15.maddesini dayanak almıştır.

MADDE 15 – 3568 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut onbirinci fıkra madde metninden çıkarılmıştır.

             "Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

             Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

             Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler."

 

Delege Hesaplama
2019 Ankara Güncel
(Diğer Şehirler İçin
Delege sayısını bildiriniz)
*Oda Kurulları Hesaplama   

Mesleğin geleceği için buradayız . . .