MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


 

MUHASEBECİLERİN KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ NOKTALAR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU , ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ HUKUKU KONULARI
Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Uygulanışı ve Gelir Tespiti
SGK Sigortalılık İşlemleri 2009-37 genelge
Yatış tarihi ile rapor tarihi arasındaki ilişki ve bildirgedeki durumu.
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katılma payları ve özel sağlık sigortası primlerinin vergisel boyutu ve bordrolaştırılması
Konut kapıcılarının prim oranları
Sigortalı Sayılanlarla ilgili genelge
İşverenin işçinin sigortasını göstermediği yada tazminatını ödemediğinde işçinin yapabilecekleri
Kesinti gerektiren ve gerektirmeyen durumlar ( ssk, gelir vergisi ve damga vergisi )
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
01.08.2006 Tarihi İtibarı ile 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamında bulunan tüm meslekler
Nace kodlarına göre tehlike dereceleri  
Emeklilik için gerekli şartlar geçmişten günümüze kadar  ( Kadın )
Emeklilik için gerekli şartlar geçmişten günümüze kadar ( Erkek )
Bağkur'da Emeklilik için gerekli şartlar geçmişten günümüze kadar  ( Kadın )
Bağkur'da Emeklilik için gerekli şartlar geçmişten günümüze kadar  ( Erkek )
Ödenmeyen Ssk Primlerinin Gider Yazılması Ve Muhasebe Kaydı (Ödendiğinde yapılacak işlem)
   
VERGİ DAİRESİ VE MALİYE İŞLEMLERİ  
Pişmanlık hükümleri ve yararlanma şartları
Vergi levhası tasdiki ve çıktısı (27.05.2011 Tarihli V.U.K. 408 Sıra Nolu Tebliğe göre )
Muhtasar beyannamesinin verilmemesi durumu
Ceza indirimleri ve yararlanma koşulları
Ba - Bs Formunun uygulanmasına ilişkin tebliğ
Ek mali tablo vermek zorunda olanlar tebliğ destekli
E-Beyanname gönderirken dikkat edilmesi gerekenler
Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu Hakkında
Katma Değer Vergisinde Hizmet İhracatı İstisnası
Fason iş yapanların KDV Beyanı,Muhasebe kayıtları
Her türlü değişikliklerin ve araç satın almanın vergi dairesine bildirilip bildirilmeyeceği
Katma Değer Vergisinde Hizmet İhracatı İstisnası
Geçici vergi ödenmezse diğer dönemde zarar çıkarsa ne öderiz ?
Amortisman ile ilgili geniş kapsamlı bir kaynak ve sabit kıymetlerin direk gider yazılma durumu
Tutulması gereken defterler ve bu defterlerin kaybolması durumu
Kiraların bankadan yatırılması hakkında açıklayıcı tebliğ (G.V 268.Tebliğ )
Hisse devrinde eski ortakların borçlara karşı sorumluluğu devam eder ( Danıştay kararı destekli )
Muhtasar beyannamelerinde stopaj kesintilerine ait bilgi eksikliğinde damga vergisi uygulanmayacak.
Kasa fişleri işlenir mi? İşlenirse hangi şartlarda işlenir?
   

MESLEK VE MESLEK ODALARI İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
Serbest Meslek Mensubunun Asgari Tutarın Altında Fatura Kesmesi ile İlgili Karar
ŞİRKET KURULUŞ , HİSSE DEVRİ , KAPANIŞ VB. İŞLEMLERİ  
Yeni TTK kanuna göre şirket genel kurulları
Limited Şirketi Kuruluşu Adımları ve Masrafları
Hisse devri için gerekli evrak ve yapılması gerekenler
Adres değişikliği ve bu değişiklik sonucunda yapılması gereken bildirimler.
Anonim ve limited şirketlerde kuruluş ve ana sözleşmede değişiklik işlemleri
Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları
Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantıları
Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplanti nisabıyla ilgili danıştay kararı ( Yarısının bir fazlası sorunu )   
Anonim şirketlerde sermaye artışı örneği ( Tek ortak katılıyor sermaye artırımına )
   
CEZALAR , ORANLAR ,SINIRLAR VB. HADLER
Beyannamelerini Serbest Muhasebeci (SM) ve ya Serbest Muhasebeci Mali Müşavire (SMMM) imzalatmak zorunda olanlar
Tüfe - Üfe oranları güncel (2003 - .......)
   
MUHASEBE UYGULAMALARI
1- Asgari geçim indiriminin beyanı ve muhasebeleştirilmesi
2- Dönem sonu işlemleri ve kapanış kayıtlarında ince noktalar
3- Muhasebenin temel kavramları ve tekdüzen hesap planı
3- Banka kredilerinin muhasebe kaydı
   


Mesleğin geleceği için buradayız . . .